Algemene voorwaarden

Op alle rechtsbetrekkingen van Michelle van Kessel zijn de algemene voorwaarden van DuPho van toepassing. Toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de wederpartij wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen. U kunt altijd een exemplaar van de algemene voorwaarden toegestuurd krijgen.