Auteursrecht

Niets van deze website mag zonder schriftelijke toestemming van Michelle van Kessel Fotografie worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door druk, fotokopie, fax, overtypen, opslag in een geautomatiseerd gegevensbestand of anderszins hetgeen van toepassing is op gehele of gedeeltelijke bewerking. Aanvragen voor toestemming of verdere informatie dienen te worden gericht aan Michelle van Kessel Fotografie. De auteursrechten van alle op deze website weergegeven foto’s berusten uitsluitend bij de fotograaf. Het is niet toegestaan om zonder schriftelijke toestemming foto’s van deze site te vermenigvuldigen, verspreiden of publiceren op welke wijze dan ook. Bij (her)gebruik nadat daarover overeenstemming is bereikt, is naamsvermelding van de fotograaf verplicht, alsmede de aanduiding dat het copyright van de foto’s bij de fotograaf ligt.
Zonder uitdrukkelijke toestemming van Michelle van Kessel Fotografie is het niet toegestaan om fotoproducten van deze site (voor commerciële doeleinden) te gebruiken.